Doel

Het vergroten van de zelfredzaamheid in en om het water. Daarbij ligt de focus op het uitbreiden van sociale- en pedagogische vaardigheden doormiddel van de zwemactiviteiten welke worden afgestemd op de deelnemer.

 

Missie/Visie

De Zwemhelden is een zwemlijn speciaal ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke- of meervoudige beperking welke moeite hebben de reguliere zwemlessen te volgen of in het geheel niet aan kunnen sluiten bij dat aanbod. Zij beschikken daardoor niet over voldoende zwemvaardigheden waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan wanneer men zich in de nabijheid van water bevindt. Mensen met Autisme, PDD-NOS, ADHD, medische beperkingen en nog veel meer vinden bij ons ook een plaats.

Plezier beleven staat voorop, met veel individuele begeleiding. Er wordt veelal individuele begeleiding geboden, echter wel in groepsverband om de sociale vaardigheden te stimuleren. Door de deelnemer te belonen dagen we hem/haar uit om te kunnen blijven ontwikkelen, met water als hulpmiddel.

Bij “De Zwemhelden” staat, buiten plezier, ook veiligheid bovenop. Iedereen komt in aanraking met water. Jong of oud dat maakt niet uit. Het is daarom van belang dat eenieder weet hoe hij/zij reageert als je in het water valt en je veilig weer op de kant komt. Zelfredzaamheid staat dan ook centraal in de begeleiding. Ook het helpen van bijvoorbeeld een drenkeling is verwerkt in de zwemlijn.

“De Zwemhelden” biedt nog meer. Zo is er een aanbod aan vaardigheidsdiploma’s, te weten snorkelvaardigheden en afstandsvaardigheden. Ook voor deelnemers welke niet mee kunnen in het aanleren van diverse zwemvaardigheden, biedt “De Zwemhelden” pedagogisch- of motorisch waterplezier. Hierin wordt het water als hulpmiddel ingezet voor het vergroten van pedagogische-, motorische- en veiligheidsvaardigheden.

“Water heeft nu eenmaal een natuurlijke aantrekkingskracht op de mens.”